เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ปอเจี๋ยน

Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือกลม กว้าง 3-12 ซม. ยาว 3-15 ซม. ปลายเป็นแฉกลึก ประมาณ 1/3 ของความยาวใบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง มีจานฐานดอกสีแดงสด ฝักแบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Woody climbers. Leaves simple, alternate, ovate or orbicular, 3-15 by 3-12 cm; apex deeply emaginate, ca. 1/3 of the leaf length. Inflorescences paniculate, axillary or terminal. Flowers yellowish green with bright red disc. Pods flattened, oblong-lanceolate. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2330 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: