เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เก็ดเขาควาย

Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 10-20 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 10-15 ซม. มีใบย่อย 10-13 ใบ เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบ ยาว 4-5 ซม. ดอกสีขาว กลีบกลางรูปกลับไข่กว้างหรือคล้ายรูปไต กลีบคู่ข้างรูปรี กลีบคู่ล่างรูปช้อน ฝักรูปรี หรือขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Trees 10-20 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, 10-15 cm long; leaflets 10-13, alternate, ovate or elliptic, 2-4 by 1-2 cm. Inflorescences paniculate, axillary, 4-5 cm long. Flowers white; standard broadly obovate or reniform; wings elliptic; keel spathulate. Pods elliptic or oblong, 6-10 by 1-1.5 cm. Flowering Feb.-Apr.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

6785 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
2 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
3 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
4 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
5 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
6 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
7 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
8 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
9 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
10 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
11 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
12 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
13 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
14 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
15 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
16 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
17 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
18 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
19 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
20 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
21 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
22 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
23 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
24 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
25 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
26 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
27 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
28 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
29 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
30 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
31 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
32 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
33 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
34 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
35 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
36 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
37 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
38 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
39 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
40 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
41 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
42 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
43 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
44 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
45 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
46 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
47 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
48 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
49 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
50 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
51 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
52 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
53 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
54 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
55 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
56 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
57 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
58 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
59 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
60 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
61 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
62 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
63 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
64 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
65 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
66 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
67 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
68 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
69 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
70 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
71 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
72 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
73 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
74 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
75 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
76 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
77 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
78 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
79 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
80 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
81 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
82 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
83 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
84 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
85 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
86 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
87 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
88 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
89 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
90 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
91 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
92 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
93 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
94 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
95 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
96 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
97 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
98 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
99 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
100 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
101 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
102 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
103 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
104 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
105 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
106 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
107 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
108 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
109 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE
110 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. โนรา FABACEAE
111 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. โนรา FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
2 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
3 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
4 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
5 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
6 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
7 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
8 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
9 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
10 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
11 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
12 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
13 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
14 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
15 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
16 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
17 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
18 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
19 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
20 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
21 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
22 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
23 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
24 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
25 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
26 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
27 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
28 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
29 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
30 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
31 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
32 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
33 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
34 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
35 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
36 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
37 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
38 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
39 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
40 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
41 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
42 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
43 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
44 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
45 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
46 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
47 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
48 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
49 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
50 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. khram FABACEAE
51 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Koed Daeng FABACEAE
52 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra pee khao khwai FABACEAE
53 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra phi khao khwai FABACEAE
54 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra phi, Kra phi khao khwai FABACEAE
55 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Ma kham pa FABACEAE
56 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Ying daik FABACEAE
57 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. กระพี้เขาควาย FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: