เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กาแซะ

Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 7-15 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 10-22 ซม. ใบย่อย 3-5 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ดอกสีชมพูถึงม่วงเข้ม ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาวประมาณ 0.5 ซม. กลีบกลางรูปรีหรือค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 ซม. มีแถบสีเหลืองตรงกลางด้านใน ฝักรูปรีหรือไข่กลับ ยาว 7-15 ซม. ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Trees 7-15 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, 10-22 cm long; leaflets 3-5-paired, elliptic or ovate. Inflorescences terminal, 10-20 cm long. Flowers pink to deep purple, ca. 2 cm long; calyx campanulate, ca. 0.5 cm long; standard elliptic or suborbicular with a yellow stripe inside, 1-1.5 cm long. Pods elliptic or obovate, 7-15 cm long. Flowering Jan.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2558 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: