เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ดอกหรีดดอย

Gentiana napulifera Franch.
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 5-10 ซม. รากเป็นเส้นหนาหรือบวม ลำต้นตั้งขึ้นหรือทอดชูยอด ใบเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน รูปใบหอกหรือใบหอกกลับ กว้าง 0.4-0.6 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีม่วงอมฟ้า กลีบเลี้ยงเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 4-5 แฉก กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก 10 แฉก ผลแห้งแตก รูปไข่กลับมีครีบ ยาวประมาณ 0.4 ซม. ออกดอกเดือนพ.ค.-ก.ค.
Herbs, 5-10 cm tall; roots thickened fusiform-napiform; stem erect or decumbent. Leaves rosette, lanceolate or blanceolate, 2-2.5 by 0.4-0.6 cm. Inflorescences terminal. Flowers bluish purple; calyx tubular, 4-5-lobed; corolla tubular, 10-lobed. Capsule obovoid with wing, ca. 0.4 cm long. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1869 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: