เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ก่อแป้น

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f.
-
FAGACEAE
ไม้ต้น สูง 10-30 ม. กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อเพศผู้แยกแขนง ช่อเพศเมียเป็นช่อเดี่ยวดอกสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน ผลกลมแป้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. กาบหุ้มผลเป็นหนามไม่แตกแขนงหุ้มผลมิด ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Trees 10-30 m tall; young branches with brown hairs. Leaves simple, alternate, elliptic or oblong, 12-20 by 5-10 cm. Inflorescences axillary or terminal; male inflorescences paniculate; female inflorescences simple. Flowers unisexual, creamy white of pale yellow. Fruits depressed globose, 2.5-4 cm in diam., covered with simple spines. Flowering Feb.-Apr.
พม่า ลาว ภาคเหนือ,ภาคกลางตามป่าดินเขา,ป่าเหล่า,ป่าเบญจพรรณ ที่สูงระหว่าง(700) 1,000–1,500 (2,200) เมตร
ใช้เนื้อไม้
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3600 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
2 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
3 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
4 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
5 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
6 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
7 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
8 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
9 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
10 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
11 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
12 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
13 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
14 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
15 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
16 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
17 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
18 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
19 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
20 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
21 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
22 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
23 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
24 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
25 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
26 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
27 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
28 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
29 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
30 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
31 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE
32 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Gor Dueai FAGACEAE
33 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Ko paen FAGACEAE
34 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Ko paen FAGACEAE
35 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Ko paen FAGACEAE
36 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Ko paen FAGACEAE
37 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Kor Ngoew FAGACEAE
38 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. Se Kloe FAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: