เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ช้าสาน

Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt
GESNERRIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 60-120 ซม. กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเป็นกระจุก 3 ใบ รูปหอกกลับหรือรูปรี กว้าง 3-10 ซม. ยาว 9-25 ซม. มีขนสีสนิม ขอบใบหยักซี่ฟันถี่ถึงหยักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน กว้าง 4-7 มม. ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 มม. ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Shrubs 60-120 cm tall; young branches with rust-brown hairs. Leaves simple, opposite or ternate, oblanceolate or elliptic, 9-25 by 3-10 cm, covered with rust-brown hairs; margin denticulate to serrate. Inflorescences paniculate. Flowers white or pale pink, 4-7 mm across. Fruit a berry, 2-6 mm in diam. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1548 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
2 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
3 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
4 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
5 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
6 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
7 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
8 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
9 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
10 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
11 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
12 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
13 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
14 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
15 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
16 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
17 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
18 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
19 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
20 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
21 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
22 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
23 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
24 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
25 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
26 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
27 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
28 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
29 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
30 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
31 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
32 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
33 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
34 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
35 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
36 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE
37 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt Cha san GESNERIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: