เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

แสงแดง

Colquhounia coccinea Wall.
LAMIACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 80-120 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก ขนาดกว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 7-12 ซม. มีขนปกคลุมหนาแน่น ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 10-20 ดอก มีใบประดับขนาดเล็กรองรับ ดอกรูปปากเปิด สีแดงส้ม ยาว 2-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน 2 อันยาวยื่นพ้นปากดอก ผลรูปรี ออกดอกเดือน พ.ย.-ม.ค.
Perennial herbs 80-120 cm tall. Leaves simple, opposite, ovate-lanceolate, 7-12 by 2.5-4.5 cm, densely hairy. Inflorescences terminal, 10-20-flowered subtended by small bracteoles. Flowers bilabiate, reddish orange, 2-2.5 cm long; stamens 4, the long pair longer than the corolla tube. Fruits ellipsoid. Flowering Nov.-Jan.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2027 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: