เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กาสามปีก

Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
LAMIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกตรงข้าม ใบย่อย 3-5 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-15 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูปปากเปิด สีเหลืองอ่อน ผลทรงกลม เมื่อสุกสีดำ ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Trees 10-20 m tall. Leaves digitately compound, opposite with 3-5 leaflets; leaflets oblong or lanceolate, 8-15 by 4-7 cm. Inflorescences axillary or terminal, paniculate. Flowers bilabiate, pale yellow. Fruits globose, black when ripe. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2272 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
4 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
6 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
7 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
8 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
9 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
10 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
11 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
12 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
13 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
14 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
15 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
16 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
17 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
18 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
19 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
20 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
21 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
22 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
23 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
24 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
25 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
26 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
27 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
28 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
29 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
30 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
31 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
32 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
33 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
34 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
35 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
36 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
4 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
6 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
7 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
8 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
9 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
10 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
11 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
12 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
13 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
14 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
15 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
16 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
17 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
18 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
19 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
20 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
21 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
22 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
23 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
24 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
25 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE
26 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ga sam peek LAMIACEAE
27 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam peak LAMIACEAE
28 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka Sam Peek LAMIACEAE
29 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer ka sam pik LAMIACEAE
30 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam pik LAMIACEAE
31 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ka sam pik LAMIACEAE
32 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Ti si so po, Sa ko po (Karen-Chiang Mai) LAMIACEAE
33 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer Tin nok, Ka sam pik LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: