เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Oct 2021

เปื๋อยป่า

Lagerstroemia cochinchinensis Pierre
-
LYTHRACEAE
ไม้ต้น สูง 5-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมใบหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปกคลุมด้วยขนสั้นสีสนิม ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 3-30 ซม. มีขนรูปดาว ดอกสีม่วง เปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนถึงสีขาว ผลแห้งแตก มักมีขนสีขาวหนาแน่นที่ปลายผล ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ย.
Trees 5-20 m tall. Leaves simple, opposite, ovate-lanceolate, 7-10 by 4-6 cm, covered with dense rust-coloured short hairs. Inflorescences terminal, 3-30 cm long with stellate hairs. Flowers violet, fading lilac to white. Capsules often with densely white hairs at apex. Flowering Jun.-Sep.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1739 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre ex Gagnep. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. ตะแบกเกรียบ LYTHRACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre Srorlao LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre Srorlao LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre Srorlao LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre To baek kriap LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. Khi Ai LYTHRACEAE
34 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furt. & Mont. Puea pa LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: