เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

อินทนิลน้ำ

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
-
LYTHRACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 11-16 ซม. เกลี้ยง ช่อดอกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 15-25 ซม. ดอกสีม่วง ดอกตูมรูปไข่กลับ ขอบกลีบดอกเป็นคลื่น ผลแห้งแตก ยาว 15-25 มม. แตกเป็น 6 แฉก ออกดอกเดือน ก.พ.-มิ.ย.
Trees 10-20 m tall. Leaves simple, opposite, ovate or elliptic, 11-16 by 4-7 cm, glabrous. Inflorescences paniculate, terminal, 15-25 cm long. Flowers purple; bud obovoid; upper part of petal magin irregularly undulate. Capsules 15-25 mm long, 6-valved. Flowering Feb.-Jun.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

6176 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Inthanin nam LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. inthanin nam LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Inthanin Nam LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Inthanin nam LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Inthanin nam LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ka-baek (Chong) LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Kraol LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิล LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: