เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เสลาเปลือกหนา

Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz
LYTHRACEAE
ไม้ต้น สูง 10-30 ม. เปลือกสีน้ำตาลเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปหอก รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5-13 ซม. มีขนละเอียดทั้งสองด้าน ช่อดอกเป็นช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว รูประฆัง ดอกตูมรูปกรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ออกดอกเดือน ก.พ.-มิ.ย.
Trees 10-30 m tall, bark grayish brown. Leaves simple, opposite, lanceolate, ovate or elliptic 5-13 by 2.5 cm finely hairy on both surfaces. Inflorescences in a dense panicle, terminal. Flowers white, campanulate; mature buds conical, ca. 3 mm in diam. Flowering Feb.-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2842 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
34 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
35 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
36 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
37 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
38 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
39 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
40 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz LYTHRACEAE
41 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Ko pan LYTHRACEAE
42 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Salao pheak na LYTHRACEAE
43 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Salao plueak na LYTHRACEAE
44 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Salao plueak na LYTHRACEAE
45 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE
46 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE
47 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz Sao dam LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: