เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

สาดแหลง

Phrynium imbricatum Roxb.
MARANTACEAE
ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สูงถึง 1 ม. ใบเดี่ยว รูปไข่หรือขอบขนาน กว้าง 8-15 ซม. ยาว 22-35 ซม. ช่อดอกออกบนก้านใบ รูปกรวย ยาว 10-15 ซม. ดอกสีขาวครีม หรือสีชมพูอ่อน เป็นหลอด เกสรเพศผู้ 6 อัน ยาวเท่ากัน ผลรูปไข่กว้าง หรือค่อนข้างกลม เมื่อสุกสีแดง ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Erect herbs up to 1 m tall. Leaves simple, ovate or ovate oblong, 22-35 by 8-15 cm. Inflorescences interfolius, conical, 10-15 cm long. Flowers creamy white or pale pink, tubular; stamens 6, equal. Fruits broadly ovoid to subglobose, red when ripe. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1753 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: