เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ยมหิน

Chukrasia tabularis A.Juss.
-
MELIACEAE
ไม้ต้น สูง 15-20 ม. ใบประกอบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 30-85 ซม. ใบย่อย 8-13 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 7-13 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองอมน้ำตาล ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอด ผลแห้งแตก รูปทรงรี ออกดอกเดือน ก.ค.-ก.ย.
Trees up to 15-20 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, 30-85 cm long; leaflets 8-13-paired, ovate to oblong, 7-13 by 3-4.5 cm, Inflorescences paniculate, axillary or terminal. Flowers pale yellow or brownish yellow; filaments fused into a column. Capsules ellipsoid. Flowering Jul.-Sep.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2050 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: