เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เดื่อไทร

Ficus glaberrima Blume
MORACEAE
ไทรพันเกาะบนต้นไม้ หรือตามหน้าผา มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 12-20 ซม. ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ ทรงกลมแป้น ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. ก้านยาว 8-15 มม. เมื่อสุกแดงอมส้ม ม่วงเข้ม ถึงดำ ออกดอกตลอดปี
Strangling fig on tree trunk or on cliff, with white latex. Leaves simple, spiral, glabrous, elliptic to oblong, 12-20 by 4-6 cm Figs axillary, oblate to subglobose, 0.8-1.5 cm in diam., with 8-15 mm long peduncle, orangish red, dark purple to black when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2059 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
2 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
3 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
4 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
5 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
6 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
7 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
8 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
9 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
10 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
11 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
12 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
13 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
14 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
15 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
16 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
17 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
18 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
19 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
20 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
21 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
22 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
23 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
24 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
25 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
26 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
27 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
28 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
29 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
30 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
31 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
32 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
33 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
34 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
35 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
36 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
37 Ficus glaberrima Blume MORACEAE
38 Ficus glaberrima Blume Sae khaao MORACEAE
39 Ficus glaberrima Blume subsp. siamensis (Corner) C.C.Berg MORACEAE
40 Ficus glaberrima Blume subsp. siamensis (Corner) C.C.Berg MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: