เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

มะเดื่อปล้องหิน

Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm.
-
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 7-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปใบหอก ไม่สมมาตร กว้าง 8-14 ซม. ยาว 18-25 ซม. ฐานใบด้านหนึ่งเป็นรูปหัวใจ หรือเป็นติ่งคล้ายหู ผลแบบมะเดื่อ ออกตามลำต้นบนกิ่งเรียวยาวคล้ายแส้ไม่มีใบ บางครั้งออกบนไหลทอดไปตามพื้นดิน ทรงกลมหรือรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ก้านยาว 1-4 มม. ผิวมีช่องอากาศ เมื่อสุกสีแดง ออกดอกตลอดปี
Trees 7-15 m tall with white latex. Leaves simple, alternate, ovate-lanceolate, oblique 18-25 by 8-14 cm; wide side of the base cordate or auriculate. Figs cauliflorous on long slender leafless branches, sometimes on long stolon, globose or ovoid, 1.5-2.5 cm in diam., with 1-4 mm long peduncle, lenticellate, red when ripe. Flowering throughout the year.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3416 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
2 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
3 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
4 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
5 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
6 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
7 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
8 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
9 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
10 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
11 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
12 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
13 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
14 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
15 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
16 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน MORACEAE
17 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
18 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
19 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
20 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
21 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
22 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
23 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
24 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
25 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
26 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
27 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
28 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
29 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. เดื่อปล้องหิน, มะเดื่อสาย MORACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
2 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
3 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
4 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
5 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
6 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
7 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
8 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
9 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
10 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
11 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
12 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
13 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
14 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
15 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
16 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
17 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
18 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
19 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
20 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
21 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
22 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
23 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
24 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
25 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
26 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
27 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
28 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
29 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
30 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
31 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
32 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
33 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
34 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
35 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
36 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
37 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. MORACEAE
38 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Jee Je Me MORACEAE
39 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Kan Pat Led MORACEAE
40 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Ma duea khon MORACEAE
41 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Ma duea plong MORACEAE
42 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Ma nod MORACEAE
43 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Ngao (Lawa-Chiang Mai); Se due sa (Karen-Chiang Mai) MORACEAE
44 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. Ser Doiy MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: