เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ส้มสา

Myrica rubra Siebold & Zucc.
MYRICACEAE
ไม้ต้นสูง 10-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปใบหอกกลับ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4-8 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบเป็นช่อเชิงลด ยาว 2-4 ซม. แกนกลางเป็นข้อต่อ ดอกขนาดเล็ก ผลรูปรีหรือกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เมื่อสุกสีแดง ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.
Trees 10-15 m tall. Leaves simple, spiral, oblanceolate, 4-8 by 1.5-2.5 cm. Inflorescences axillary, spicate, 2-4 cm long; rachis articulate. Flowers small. Fruits ellipsoid to globose, 1.5-2 cm in diam., red when ripe. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

4319 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: