เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เบล่เบล๊าะ

Embelia sessiliflora Kurz
MYRSINACACEAE
ไม้เลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกขนาดเล็ก ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม เมื่อสุกสีม่วงเข้มถึงดำ ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Climbers. Leaves simple, alternate, elliptic or elliptic-lanceolate, 5-9 by 2.5-3.5 cm, coriaceous. Inflorescences paniculate, terminal and axillary. Flowers small. Fruits globose, 3-4 mm in diam., dark purple to black when ripe. Flowering Feb.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1688 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
2 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
3 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
4 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
5 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
6 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
7 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
8 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
9 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
10 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
11 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
12 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
13 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
14 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
15 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
16 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
17 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
18 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
19 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
20 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
21 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
22 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
23 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
24 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
25 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
26 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
27 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
28 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
29 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
30 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
31 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
32 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
33 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
34 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
35 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
36 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
37 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
38 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
39 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
40 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
41 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
42 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
43 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
44 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
45 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
46 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
47 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
48 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
49 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
50 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
51 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
52 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
53 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
54 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
55 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
56 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
57 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
58 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
59 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
60 Embelia sessiliflora Kurz PRIMULACEAE
61 Embelia sessiliflora Kurz Ble Blo PRIMULACEAE
62 Embelia sessiliflora Kurz Bleb lo (Karen-Chiang Mai) PRIMULACEAE
63 Embelia sessiliflora Kurz Ble-blo, Ma khui PRIMULACEAE
64 Embelia sessiliflora Kurz Jua Sa PRIMULACEAE
65 Embelia sessiliflora Kurz Lour choui หล่อชุ้ย (Akha name) PRIMULACEAE
66 Embelia sessiliflora Kurz ma khui PRIMULACEAE
67 Embelia sessiliflora Kurz ma khui PRIMULACEAE
68 Embelia sessiliflora Kurz Ma khui PRIMULACEAE
69 Embelia sessiliflora Kurz Ma khui PRIMULACEAE
70 Embelia sessiliflora Kurz Som Kui PRIMULACEAE
71 Embelia sessiliflora Kurz Som kung PRIMULACEAE
72 Embelia sessiliflora Kurz มะขุย PRIMULACEAE
73 Embelia sessiliflora Kurz มะขุย PRIMULACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: