เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่

Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2 ซม. ใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกจากโคนกอ ดอกสีเหลืองอ่อน มีขีดตามยาวสีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ยาว 10-12 ซม. ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Epiphytic orchid, sympodial, pseudobulbs ovoid, 2 cm tall. Leaves elliptic-oblong, 7-10 by 2.5-3 cm. Inflorescences umbellate, from base of pseudobulb. Flowers pale yellow with dark red longitudinal bands; lateral sepals 10-12 cm long. Flowering May-Jul.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1636 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: