เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องตาเหิน

Dendrobium infundibulum Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นตั้งขึ้น สูง 25-50 ซม. ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ผิวลำต้นและหลังใบมีขนสีดำ มักทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากมีแต้มสีเหลืองเข้ม หรือสีส้มที่กลางกลีบ ออกดอกเดือน ม.ค.-เม.ย.
Epiphytic orchid, sympodial, 25-50 cm tall, pseudobulbs and lower surface of leaves covered with black hairs. Leaves oblong- elliptic, 6-8 by 2-2.5 cm, shed when flowering. Flowers 6-7 cm across; sepals and petals white; lip with yellow or orange marking. Flowering Jan.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: