เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

ข้าวเหนียวลิง

Dendrobium venustum Teijsm. & Binn.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปรี หรือรูปทรงกระบอก กว้าง 1-1.5 ยาว 15-25 ซม. ตั้งตรง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ยาว 20-30 ซม. ดอกสีเขียวอมเหลือง กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีเขียวอ่อน กลีบปากสีเขียวอมเหลืองมีขีดสีน้ำตาลแดง ขอบกลีบเป็นชายครุย ปลายเป็นปุ่ม ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Epiphytic orchid, sympodial; psuedobulbs ovoid-ellipsoid or cylindrical, 15-25 by 1-1.5 cm, erect. Leaves elliptic-oblong, 2-4 by 1.5-2 cm. Inflorescences racemose, axillary, 20-30 cm long. Flowers greenish yellow; lateral sepals pale green; lips greenish yellow with reddish brown streaks; margin fimbriate, nodulate. Flowering Apr.-May.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1743 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: