เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องแมลงปอทอง

Micropera obtusa (Lindl.) Tang & F.T.Wang
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย แตกกอ มีรากอากาศยาว ลำต้นสูง 25-40 ซม. ใบออกสลับ รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ซอกใบ ดอกสีขาว หูกลีบปากสีเหลืองเข้ม กว้างประมาณ 8 มม. ออกดอกเดือน พ.ค.-มิ.ย.
Epiphytic orchid, monopodial; stem 25-40 cm high. Leaves alternate, oblong-linear, 6-9 by 1-1.5 cm. Inflorescences racemose, axillary. Flowers white; side lobes of the lip yellow, ca. 8 mm wide. Flowering May-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2092 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Micropera obtusa (Lindl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: