เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องรังนก

Porpax ustulata (Parish & Rchb.f.) Rolfe
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก ลำลูกกล้วยกลม มีเยื่อเป็นตาข่ายคลุม ใบรูปรี กว้าง 0.7-1 ซม.ยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง มี 1-2 ดอก ดอกสีแดงเข้ม กว้าง 6-7 มม. ก้านดอกสั้นมาก ผิวด้านนอกของกลีบเลี้ยงสาก มีขนสั้น ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Epiphytic orchid, sympodial; pseudobulbs rounded tiny, with reticulated ornament. Leaves elliptic, 1-1.5 by 0.7-1 cm. Inflorescences terminal, 1-2-flowered. Flowers dark red, 6-7 mm across, subsessile; sepals scabrous outside with short hairs. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: