เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องฟันปลา

Sunipia racemosa (Sm.) Tang & F.T.Wang
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2.5 ซม. มีใบ 1 ใบที่ปลายลำ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 8-15 ซม. ช่อดอกห้อยลง ยาว 30-40 ซม. ดอกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 0.5-0.7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวนวล กลีบบนรูปคล้ายเรือ กลีบปากสีเหลืองอ่อน ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.
Epiphytic orchid sympodial; pseudobulbs ovoid, 2.5 cm tall with 1 leaf at apex. Leaves oblong, 8-15 by 1-2 cm. Inflorescences pendulous, 30-40 cm long. Flowers distichous; sepals and petals pale green; dorsal sepals boat-shaped; lip pale yellow. Flowering Mar.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1446 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Sunipia racemosa (Sm.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: