เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องสามปอยดง

Vanda denisoniana Bens. & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียวสูง 40-60 ซม. ใบรูปแถบ กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 25-30 ซม. ดอกเป็นช่อยาว 30-40 ซม. ดอกย่อย 3-7 ดอก กว้าง 4-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลอ่อน เหลืองอ่อน ถึงสีขาวนวล กลีบปากสีเหลืองแกมเขียวอ่อน ออกดอกเดือน
Epiphytic orchid; stem slender, 40-60 cm long. Leaves linear, 25-30 by 3-3.5 cm. Inflorescences 30-40 cm long, 3-7-flowered. Flowers 4-5 cm across; sepals and petals pale brown, pale yellow to creamy white; lip greenish yellow. Flowering Mar.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1422 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: