เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เอื้องนวลจันทร์

Zeuxine affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีไหล ลำต้นและช่อดอกสูง 15-20 ซม. ใบเรียงแบบเวียน รูปใบหอกกลับ กว้าง 2 ซม. ยาว 3-5 ซม. ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกขนาดเล็ก สีขาวครีม กว้างประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงและก้านดอกมีขนสั้นนุ่ม ออกดอกเดือน ธ.ค.-ม.ค.
Terrestrial orchid with stolon; stem and inflorescences 15-20 cm tall. Leaves spiral, oblanceolate, 3-5 by 2 cm; petiole sheaths surround the stem. Inflorescences terminal, erect. Flowers small, creamy white, ca. 5 mm across; sepals and pedicels pubescent. Flowering Dec.-Jan.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1759 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: