เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ดอกดินแดง

Aeginetia indica Roxb.
Aeginetia japonica Siebold & Zuccarini; Orobanche aeginetia Linnaeus; Phelipaea indica (Linnaeus) Sprengel ex Steudel.
-
ORCHIDACEAE
พืชเบียน ลำต้นใต้ดินมีรากอวบ ใบอยู่ใต้ดิน รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปใบหอก กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-10 มม. สีแดง ดอกเดี่ยว กลีบดอกเป็นหลอดแกมรูประฆัง คล้ายรูปปากเปิด ยาว 2-4.5 ซม. ด้านนอกสีชมพูแกมขาว ด้านในสีม่วงแดง ก้านดอกตั้งตรง สูง 10-30 ซม. ผลแห้งแตก รูปกรวย หรือรูปทรงกลมแกมรูปไข่ ยาว 2-3 ซม.
Parasitic plants; underground stem with fleshy roots. Leaves underground, ovate-lanceolate or lanceolate, 5-10 by 3-4 mm, red. Flowers solitary; corolla tubular-campanulate, slightly bilabiate, 2-4.5 cm long, pinkish white outside, purplish red inside; pedicel erect, 10-30 cm tall. Capsules conical, or ovoid-globose, 2-3 cm long.
ออกดอกเดือน เม.ย.-ก.ค.
Flowering Apr.-Jul.
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1765 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: