เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

สนสามใบ

Pinus kesiya Royle ex Gordon
-
PINACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 30 ม. ใบรูปเข็ม ยาว 15-20 ซม. ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 3 ใบ มีกาบหุ้มที่ฐาน โคนแยกเพศบนต้นเดียวกัน โคนเพศผู้ออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง รูปทรงกระบอก กว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 2-4 ซม. โคนเพศเมียออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปคล้ายทรงกระทงข้าวหลามตัด กว้าง 4-6 ซม. ยาว 5-9 ซม. เมล็ดมีปีก ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Trees up to 30 m tall. Leaves aciculate, 15-20 cm long, in fascicle of 3, sheathed at the base. Cone unisexual, male and female on the same tree; male cone packed near the terminal, cylindrical, 2-4 by 0.8-1.2 cm; female cone paired or solitary, ovoid or rhombiod, 5-9 by 4-6 cm. Seeds winged. Flowering Jan.-Mar.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

533379 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
2 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
3 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
4 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
5 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
6 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
7 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
8 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
9 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
10 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
11 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
12 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
13 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
14 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
15 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
16 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
17 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
18 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
19 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
20 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
21 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
22 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
23 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
24 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
25 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
26 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
27 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
28 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
29 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
30 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
31 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
32 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
33 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
34 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
35 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
36 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
37 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
38 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
39 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
40 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
41 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
42 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
43 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
44 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
45 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
46 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
47 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
48 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
49 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
50 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
51 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
52 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
53 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
54 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
55 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
56 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
57 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
58 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
59 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
60 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
61 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
62 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
63 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
64 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
65 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
66 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
67 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
68 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
69 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
70 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
71 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
72 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
73 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
74 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
75 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
76 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
77 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
78 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
79 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
80 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
81 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
82 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
83 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
84 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
85 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
86 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
87 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
88 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
89 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
90 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
91 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
92 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
93 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
94 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
95 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
96 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
97 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
98 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
99 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
100 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
101 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
102 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
103 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
104 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
105 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
106 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
107 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
108 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
109 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
110 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
111 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
112 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
113 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
114 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
115 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
116 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
117 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
118 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
119 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
120 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
121 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
122 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
123 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
124 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
125 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
126 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
127 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
128 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
129 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
130 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
131 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
132 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
133 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
134 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
135 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
136 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
137 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
138 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
139 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
140 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
141 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
142 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
143 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
144 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
145 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
146 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
147 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
148 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
149 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
150 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
151 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
152 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
153 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
154 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
155 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
156 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
157 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
158 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
159 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
160 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
161 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
162 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
163 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
164 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
165 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
166 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
167 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
168 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
169 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
170 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
171 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
172 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
173 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
174 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
175 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
176 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
177 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
178 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
179 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
180 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
181 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
182 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
183 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
184 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
185 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
186 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
187 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
188 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
189 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
190 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
191 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
192 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
193 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
194 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
195 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
196 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
197 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
198 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
199 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
200 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
201 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
202 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
203 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
204 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
205 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
206 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
207 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
208 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
209 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
210 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
211 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
212 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
213 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
214 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
215 Pinus kesiya Royle ex Gordon สมสามใบ PINACEAE
216 Pinus kesiya Royle ex Gordon สมสามใบ PINACEAE
217 Pinus kesiya Royle ex Gordon สมสามใบ PINACEAE
218 Pinus kesiya Royle ex Gordon สมสามใบ PINACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
2 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
3 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
4 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
5 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
6 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
7 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
8 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
9 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
10 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
11 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
12 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
13 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
14 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
15 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
16 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
17 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
18 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
19 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
20 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
21 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
22 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
23 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
24 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
25 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
26 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
27 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
28 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
29 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
30 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
31 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
32 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
33 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
34 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
35 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
36 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
37 Pinus kesiya Royle ex Gordon (สนสามใบ) Son Saam bai PINACEAE
38 Pinus kesiya Royle ex Gordon Htin yu PINACEAE
39 Pinus kesiya Royle ex Gordon Shoe PINACEAE
40 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son Saam bai PINACEAE
41 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son Sam Bai PINACEAE
42 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai PINACEAE
43 Pinus kesiya Royle ex Gordon son sam bai PINACEAE
44 Pinus kesiya Royle ex Gordon son sam bai PINACEAE
45 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai PINACEAE
46 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai (สนสามใบ) PINACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: