เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หญ้าปลัก

Allopteropsis semialata (R.Br.) Hitchc.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายปี มีเหง้าสั้น สูงถึง 90 ซม. ช่อดอกแบบนิ้วมือ จำนวน 2-5 ช่อกระจะ ช่อดอกย่อยรูปไข่ ยาว 4-5 มม. สีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกเดือน ส.ค.-ม.ค.
Perennial grass with short rhizome up to 90 cm tall. Inflorescences digitate with 2-5 racemes. Spikelets ovate, 4-5 mm long, pale greenish yellow. Flowering Aug.-Jan.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2063 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: