เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ประดับหินท้องขาว

Argostemma ebracteolatum Geddes
RUBIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 2-4 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ ถึงรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 2 ซม. ดอกสีขาว รูประฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs 2-4 cm tall. Leaves simple, opposite, ovate to lanceolate, 3-5 by 1-2 cm. Inflorescences umbellate; peduncle ca. 2 cm long. Flowers white, bell-shaped, 5-7 mm in diam. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1568 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: