เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ประดับหินอัสสัม

Argostemma khasianum C.B.Clarke
RUBIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 3-4 ซม. ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกรอบข้อ 4 ใบ รูปรี มีขน ช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ปลายแหลม มีขน กลีบดอก 4 กลีบ รูปดาว อับเรณู 4 อัน รูปแถบแกมรูปขอบขนาน สีเหลือง ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs 3-4 cm tall. Leaves simple in whorl of 4, elliptic, pubescent. Inflorescences umbellate; peduncle 1.5-2.5 cm long. Flowers white; calyx 4-lobed, acute, hairy; corolla 4-lobed, star-shaped; anthers 4, linear-oblong, yellow. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1302 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: