เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ใบเดียวดอกเดียว

Argostemma monophyllum Sridith
RUBIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 5-10 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี ใบมีขนาดแตกต่างกัน ใบขนาดใหญ่ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. ใบขนาดเล็ก กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1-1.2 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 5-6 ซม. ดอกสีขาว รูปดาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs 5-10 cm tall. Leaves simple, opposite, ovate-elliptic, dimorphic; large leaves 10-15 by 5-8 cm; small leaves 1-1.2 by 0.6-1.2 cm. Inflorescences umbellate; peduncle 5-6 cm long. Flowers white, star-shaped, ca. 2 cm in diam. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1409 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: