เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เข็มดอย

Duperrea pavettifolia Pit.
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ผิวเกลี้ยง ก้านเกสรตัวเมียมีขน ผลรูปรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ออกดอกเดือน พ.ค.-มิ.ย.
Shrub 1-2 m tall. Leaves simple, opposite, oblong or lanceolate 10-15 by 3-5 cm. Inflorescences umbellate, terminal. Flowers white; petals 5, glabrous; stigma tomentose. Fruits ellipsoid, 1-1.2 cm in diam. Flowering May-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1720 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: