เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หนามขวากช้าง

Meyna velutina Robyns
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 3-5 ม. มีหนามตรง ออกเป็นคู่ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี หรือขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 8-12 ซม. ช่อดอก แบบกระจุก ออกบนกิ่งสั้นที่ซอกใบ ดอกสีเขียว ยาวประมาณ 1 ซม. ผลรูปไข่กลับ หรือทรงรี มีกลีบเลี้ยงติดทนที่ปลายผล ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Shrubs 3-5 m tall; thorns straight, paired. Leaves simple, opposite, elliptic or oblong, 8-12 by 3-5 cm. Inflorescences cymose, axillary, on short shoot. Flowers green, ca. 1 cm long. Fruits obovoid to ellipsoid with persistent calyx at apex. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1576 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Meyna velutina Robyns RUBIACEAE
2 Meyna velutina Robyns RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: