เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เข็มป่า

Pavetta indica L.
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 0.6-1.2 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 7-15 ซม. ช่อดอกแบบกระจุก ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-14 มม. เมื่อสุกสีดำ ออกดอกเดือน พ.ค.-ส.ค.
Shrubs 0.6-1.2 m tall. Leaves simple, opposite, elliptic-oblong or elliptic-lanceolate, 7-15 by 4-7 cm. Inflorescences cymose, terminal. Flowers white, fragrant. Fruits globose, 6-14 mm in diam., black when ripe. Flowering May-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2741 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: