เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ชาหอม

Osyris lanceolata Hochst. & Steud.
SANTALACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปใบหอก กว้าง 0.7-1.2 ซม. ยาว 2.2-4.4 ซม. ช่อดอกแยกเพศออกที่ซอกใบ ดอกสีเหลืองอมเขียว กลีบรวม 3 กลีบ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้น ก้านดอกยาว 1-1.2 มม. ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ก้านดอกยาว 3-4 มม. ผลทรงค่อนข้างกลม สีส้มแดง ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Shrubs 1-3 m tall; young branches angular. Leaves simple, alternate, elliptic or lanceolate 2.2-4.4 by 0.7-1.2 cm.Inflorescences unisexual, axillary. Flowers greenish yellow; tepals 3; male flowers in a short panicle; pedicel 1-1.2 mm long; female flowers solitary; pedicel 3-4 mm long. Fruits subglobose, orangish red when ripe. Flowering Jan.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2221 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: