เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ขามคัวะ

Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb.
STERCULIACEAE
ไม้ต้น สูง 5-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 16-25 ซม. ฐานใบรูปเงี่ยงลูกศร ไม่สมมาตร ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อน สีขาว ผลทรงกระบอก มีขนสีสนิมคลุม เมื่อแก่แตกกลางพู ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Trees 5-20 m tall. Leaves simple, alternate, oblong or lanceolate, 16-25 by 4-7 cm; base sagittate, strongly oblique. Flowers solitary, axillary; sepals 5; petals 5, white, oblanceolate or spathulate. Fruits cylindrical, rufous hirsute, loculicidal dehisent. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1950 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
2 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
3 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
4 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
5 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
6 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
7 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
8 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
9 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
10 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
11 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
12 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
13 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
14 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
15 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
16 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
17 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
18 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
19 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
20 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
21 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
22 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
23 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
24 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
25 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
26 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. MALVACEAE
27 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. Ham hok MALVACEAE
28 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. Ham hok MALVACEAE
29 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. Ham hok MALVACEAE
30 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. Kham khua MALVACEAE
31 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. หำหอกป่า MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: