เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ตำแยใบกว้าง

Pellionia latifolia (Blume) Boerl.
URTICACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-50 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-20 ซม. ก้านใบยาว 4-20 ซม. ช่อดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้ ขนาด 2-4 ซม. ก้านช่อดอกยาว 3-10 ซม. ดอกเพศผู้ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจุกแยกแขนง ขนาด 2-3 ซม. ดอกเพศเมียสีเขียวอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปไข่ ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ค.
Herbs 30-50 cm tall. Leaves simple, alternate, elliptic or obovate, 12-20 by 5-12 cm; petioles 4-20 cm long. Inflorescences unisexual; male inflorescences 2-4 cm; peduncle 3-10 cm long; male flowers small; sepals 5; stamens 5; female inflorescences 2-3 cm; female flowers small; petals 5. Achenes ovoid. Flowering Jun.-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1433 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: