เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ตำแยขอด

Sarcochlamys pulcherrima Gaudich.
URTICACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-6 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ถึงรูปใบหอกแคบ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 12-25 ซม. มีขนนุ่มเขียวเทาด้านล่าง ช่อดอกแบบแยกแขนง ยาว 7-9 ซม. ดอกขนาดเล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้ไม่มีก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 มม. ดอกเพศเมียขนาด 0.3-0.5 มม. ผลแห้งเมล็ดล่อน ยาวประมาณ 0.5 มม. ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Shrubs 2-6 m tall. Leaves simple, alternate, lanceolate to narrowly lanceolate, 12-25 by 3-7 cm, grayish green tomentose below. Inflorescences paniculate, 7-9 cm long. Flowers small, unisexual; male flowers sessile, ca. 0.8 mm in diam.; female flowers 0.3-0.5 mm. Achenes ca. 0.5 mm long. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1499 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: