เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ว่านงูเห่า

Curcuma rubrobracteata Škornick., M.Sabu & Prasanthk.
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก เหง้าแตกสาขา ลำต้นเหนือดินสูง 30-80 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 11-17 ซม. ยาว 25-40 ซม. ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ยาว 7-10 ซม. ใบประดับสีแดงสด ปลายมน กลีบดอกสีแดง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายกลีบดอกและกลีบปากสีเหลือง ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs with branched rhizome; pseudostems 30-80 cm tall. Leaves simple, alternate, ovate, 25-40 by 11-17 cm. Inflorescences terminal, 7-10 cm long; bracts bright red, obtuse. Corolla lobes red; staminodes red and labellum yellow. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1609 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: