เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ปุดลิ้น

Etlingera linguiformis (Roxb.) R.M.Sm.
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าอ้วนสั้น สูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 10-15 ซม. ยาว 40-60 ซม. ไม่มีขน ช่อดอกยาวประมาณ 8 ซม. ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้ดิน มีดอกจำนวนน้อย ใบประดับรูปขอบขนานปลายเรียว สีแดงอมเขียว กลีบปากรูปขอบขนานหรือรูปลิ้น ยาวประมาณ 5 ซม. สีเหลืองสด มีเเถบสีแดงตามยาวกลางกลีบ ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs with stout rhizome, up to 2 m tall. Leaves simple, alternate, oblong or lanceolate, 40-60 by 10-15 cm, glabrous. Inflorescences ca. 8 cm long, submerged mostly in soil, few-flowered; bracts oblong, narrowed at both ends, greenish red. Labellum ca. 5 cm long, oblong or lingulate, bright yellow with red longitudinal stripe. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1411 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: