เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Feb 2017

กระเจี๊ยบมอญ

Abelmoschus esculentus (L.) Moench
มะเขือมื่น มะเขือทะงาย มะเขือพม่า
Malvaceae
พืชล้มลุกอายุปีเดียว สูงถึง ๒.๕ ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง หยักเว้า ๓ – ๗ พู ดอกเดี่ยว ออกจากซอกใบ สีเหลืองอ่อน กลางดอก สีม่วงดำ ผลรูปทรงกระบอก ปลายแหลม มีขนอ่อนปกคลุม ยาว ๕ – ๑๕ ซม. ภายในมีเมล็ดสีขาวจำนวนมาก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
Abelmoschus esculentus is an annual herb, up to 2.5 m tall. Leaves are simple, spirally arranged, 3 – 7 lobed. Flowers are solitaly in leaf axills, pale yellow with a dark purple throat. Fruits are a cylindrical capsule, 5 – 15 cm long, with many whitish seeds. Flowerings are round year. This plant can be propagated by seed.
-
ผลอ่อนนิยมนำมาต้มหรือนึ่งจิ้มนํ้าพริก มีสรรพคุณเป็นยาระบาย และช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร
Young fruits are eaten raw or cooked by steaming, boiling and served with chilli sauces. The plant has the medicinal proposes, as laxative and gastritis.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2369 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: