เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักคราด

Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen
ผักหละ ผักหา
Asteraceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ตามข้อมีรากงอก สูงถึง ๔๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ ขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือ ปลายยอด สีเหลือง ผลขนาดเล็ก มี ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำต้น
Acmella paniculata is an annual or perennial herb, up to 40 cm tall. Leaves are simple, opposite, ovate, mostly dentate. Inflorescences are in solitary terminal or axillary from the upper leaves. Flowers are bright yellow. Fruits are small with 1 seeded achene. Flowering in July – December. This plant is propagated by seed or stem cutting.
-
ใบอ่อนและช่อดอกใช้รับประทานสด หรือต้มใช้ประกอบอาหาร
Young leaves and inflorescences are eaten raw, boiled or cooked in curry.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2237 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
2 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
3 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
4 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
5 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
6 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
7 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
8 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
9 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
10 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
11 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
12 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrad ASTERACEAE
13 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrat ASTERACEAE
14 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrat, ผักคราด; Chua Mo Na, ชั่วหม้อหนา (Hmong) ASTERACEAE
15 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Phed ASTERACEAE
16 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak phed ASTERACEAE
17 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak-phet ASTERACEAE
18 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Puk Pet ASTERACEAE
19 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen คราดหัวแหวน ASTERACEAE
20 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ผักเผ็ด ASTERACEAE
21 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen x Acmella uliginosa (Sw.) Cass. ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: