เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ข่าน้ำ

Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt
ผักหละ ผักหา
Zingiberaceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ส่วนลำต้นเหนือดินสูง ๑.๕ – ๓ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก ดอกออกเป็นช่อ แตกแขนงที่ปลายยอด ดอกย่อยมีสีชมพูอ่อน ผลรูปทรงกลม มีขนบางๆ ปกคลุม แห้งแล้วแตกออก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
Alpinia nigra is a perennial herb with rhizomes. The aerial part 1.5 – 3 m tall. Leaves simple, alternate, lanceolate. Inflorescences in a terminal panicles of clusters, to 30 cm long, with pale pinkish flowers. Fruits globose, sparsely pubescent, dehiscent. Flowering in July – August. It is propagated by rhizome division.
-
หน่ออ่อนนำมารับประทานสดกับนํ้าพริก หรือใช้ประกอบอาหารพื้นบ้าน
The young pseudostems are eaten fresh with chilli sauce or cooked in curry.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1822 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: