เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

แก้วเมืองจีน

Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
จิงจูฉ่าย
Asteraceae
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงถึง ๑.๕ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ หยักเว้าเป็นพู มีรูปร่างหลากหลาย ดอกออกเป็นช่อแตกแขนง ที่ปลายยอด มีช่อกระจุกย่อยสีขาวจำนวนมาก ผลมีขนาดเล็กมาก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกลำต้น
Artemisia lactiflora is a perennial herb, up to 1.5 m tall. Leaves simple, alternate, variable in shaped, lobed. Inflorescences in terminal panicles with many white clusters. Achene oblong, less than 1 mm long. Flowering in June – August. It is easily grown from stem cutting.
-
ใบนำมาประกอบอาหารใส่ในต้มเลือดหมู นิยมรับประทานพร้อมข้าวเปล่า และยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน
The leaves are cooked in soup with pork and eat with plain rice. It is also used in traditional medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2625 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: