เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Oct 2021

กระโดน

Careya arborea Roxb.
ปุย ผ้าฮาด หูกวาง
Lecythidaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูงถึง ๒ ม. ใบเดี่ยว รูปไข่ แกมรี ยาวได้ถึง ๑ ม. ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีส้ม หรือ แดงแกมเหลือง ผลรูปไข่ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๑๐ – ๒๐ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งก้านและปลายยอด ออกดอก ก่อนจะผลิใบ กลีบดอกสีขาวอมเขียว มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ผลรูปทรงกลม ขนาด ๕ – ๖ ซม. ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมี ๒ พู ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด
Careya arborea is a medium-sized tree, 10 – 20 m tall. Leaves simple, alternate, obovate. Inflorescences in terminal clusters or along branches. Flowers in white-colored, with numerous white stamens. Fruit subglobose, 5 – 6 cm across. Flowering in March – May. It is propagated by seed.
-
ยอดอ่อนรับประทานสดกับนํ้าพริก มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องอืด ดอกตูมใช้เป็นผักประกอบอาหาร ผลสามารถรับประทานสดได้
The young shoots are eaten raw with chilli sauce that are medicine to treat of flatulence. The flowers bud are cooked in curry. The fruits are eaten fresh.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3980 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
2 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
3 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
4 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
5 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
6 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
7 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
8 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
9 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
10 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
11 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
12 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
13 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
14 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
15 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
16 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
17 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
18 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
19 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
20 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
21 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
22 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
23 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
24 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
25 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
26 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
27 Careya arborea Roxb. Ka Done LECYTHIDACEAE
28 Careya arborea Roxb. Kondaul LECYTHIDACEAE
29 Careya arborea Roxb. Kondaul LECYTHIDACEAE
30 Careya arborea Roxb. Kondaul LECYTHIDACEAE
31 Careya arborea Roxb. Kondaul LECYTHIDACEAE
32 Careya arborea Roxb. Kra don LECYTHIDACEAE
33 Careya arborea Roxb. Kra don (Central); Pui (Northern) LECYTHIDACEAE
34 Careya arborea Roxb. Kradon LECYTHIDACEAE
35 Careya arborea Roxb. Se je na (Karen-Chiang Mai) LECYTHIDACEAE
36 Careya arborea Roxb. กระโดน LECYTHIDACEAE
37 Careya arborea Roxb. กระโดน LECYTHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: