เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ก่อเดือย

Castanopsis echinocarpa Miq.
ก่อหมู ก่อขาว ก่อแก้ว ก่อหนาม
Fagaceae
ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง ๑๕ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ หรือเรียงเวียน รอบกิ่ง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด หรือจากซอกใบ สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลรูปไข่ ขนาด ๑.๕ – ๒ ซม. แห้งแล้วแตก ผิวมีหนาม ปกคลุม ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการ เพาะเมล็ด
Castanopsis echinocarpa is an evergreen tree up to 15 m tall. Leaves are simple, alternate and spiral along the branches. Inflorescences in panicle, terminal or axillary. Flowers are yellowish, light fragrant. Fruits are ovoid, 1.5 – 2 cm, dehiscent and covered with spines. Flowering in May – July. This plant can be propagated by seed.
เมล็ดนิยมใช้คั่วรับประทาน พบเห็นได้บ่อยทางภาคเหนือของ ประเทศไทย
Seeds are edible by roasted like chestnuts, which are commonly found in northern Thailand.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3269 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Castanopsis echinocarpa Miq. ก่อแป้น FAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: