เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

หมากผู้หมากเมีย

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.
มะผู้มะเมีย
Asparagaceae
ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นเป็นแท่งกลม ตั้งตรง บางครั้งแตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับซ้อนกันถี่ มักมีสีสันแตกต่าง กันไปตามสายพันธุ์ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงจากส่วนยอด ดอกย่อย มีขนาดเล็กสีขาวอมเหลือง หรือม่วงแดง ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม เมื่อสุกมีสีแดง มีหลายเมล็ด ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ขยายพันธุ์โดยการปักชำต้น
Cordyline fruticosa is a small or medium sized shrub. Stem terete, erect and sometimes branched. Leaves simple, spirally arranged, variously colored. Inflorescences are in terminal panicle. Flowers small, yellowish or reddish purple. Fruits are globose, reddish when ripe, several seeded. Flowering in November – March. This plant can be propagated by stem cutting.
ช่อดอกอ่อนนำมาประกอบอาหาร
Young inflorescences are cooked and eaten as vegetable.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

4623 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: