เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

ขมิ้น

Curcuma longa L.
หมิ้น ขี่หมิ้น ขมิ้นหัว
Zingiberaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี เหง้ามีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้ายขวา ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ดอกสีเหลืองแทรกอยู่ในใบประดับ สีเขียวอ่อนแกมขาว ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์ โดยการแยกเหง้าใต้ดิน
Curcuma longa is a perennial herb. The aromatic rhizomes are dark yellow inside. Leaves are simple, alternate and arranged in two rows. Inflorescences are developed from rhizomes. Flowers are yellow which are inserted in light green bracts. Flowering in August – October. This plant can be propagated by rhizome division.
-
-
เหง้าใต้ดินนิยมใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร ในทวีปเอเชีย มีการใช้ประโยชน์มานับพันปี แรกเริ่มนิยมใช้ย้อมสี ต่อมาจึงใช้เป็น ยาสมุนไพร มีสรรพคุณแก้ท้องอืด ขับลม แก้ท้องเสีย และแก้ผื่นคัน
The rhizomes are used as a spice and cooked in curry for flavoring. This plant has been used in Asia for thousands of years. It was first used as a dye, and then later for its medicinal properties such as carminative, flatulence, diarrhea and rash.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1440820 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: