เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักกูด

Diplazium esculentum (Tetzius) Swartz
หมิ้น ขี่หมิ้น ขมิ้นหัว
Athyriaceae
พืชจำพวกเฟิน มีเหง้าใต้ดิน อายุหลายปี ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ก้านใบยาวสีน้ำตาล มีเกล็ดปกคลุม สรา้งกลุ่มอับสปอร์ด้านล่างของใบเพื่อใช้ในนการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยสปอร์หรือแยกเหง้าใตดิ้น
Diplazium esculentum is a perennial fern with ascending rhizomes, up to 50 cm tall. The frond is bipinnately compound, with long brownish petioles and covered with short scales. Sori elongate, single or double, on the lower part of frond. This plant can be propagated by spore or rhizome division.
-
ใบอ่อนต้มรับประทานกับนํ้าพริก ผัดนํ้ามัน ใส่ในแกงต่างๆ หรือใส่ในสลัด
The young fronds are eaten after boiled with chilli sauce, stir-fried and used as vegetables in curry or salads.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2990 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: