เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

แคนา

Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.
แคขาว แคยาว แคฝา แคเก็ตถวา
Bignoniaceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง ๒๐ ม. ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบย่อยรูปรี ขอบใบหยัก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ๖ – ๑๐ ซม. ปลายกลีบแผ่บานออกคล้ายปากแตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นฝักเรียวยาว บิดเป็นเกลียว เมล็ดรูปสี่เหลี่ยมแบน มีปีกบางใส ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Dolichandrone serrulata is a medium-sized tree, up to 20 m tall. Leaves pinnately compound, ovate, margin serrate. Flowers white, campanulate-shaped, light fragrant. Fruits in long cylindrical, twisted, with compressed-rectangle seeds. Flowering in December – February.
ดอกนำมาแกงหรือลวกจิ้มกับนํ้าพริก
Flowers are eaten with chilli sauce by fast-boiled or cooked in curry. This plant can be propagated from seed.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

9556 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: